Legotillverkning

DEFAB startades l975 för legotillverkning av detaljer för övrig industri. Tillverkningen bestod av kassadiskar, material för overhead- transporter.

Vi har under de senaste åren investerat i en mycket modern maskinpark där det ingår bl.a. en laserskärmaskin, stansmaskin och en kantpress med en presskraft av 220 ton som klarar en materiallängd av 4 meter. Samtliga nämnda maskiner är av fabrikatet AMADA.

Vår maskinpark består av följande maskingrupper

  • Laserskärmaskin
  • Stans- och nibblingsmaskin
  • CNC-styrda kantpressar
  • Excenterpressar
  • Automatisk slip- och oxidborttagningsmaskin
  • Svetsutrustning: Mig/Tig

Vi ombesörjer även

  • Skärande arbeten
  • Vattenskärning
  • Pulverlackering och förzinkning
Om företaget

Kundanpassning

Redan på konstruktionsstadiet lämnar våra tekniker gärna sina synpunkter på utformning av komponenter. Betydande besparingar, ofta i kombination med kvalitetsförbättringar, kan uppnås genom att utnyttja erfarenheten från många års legotillverkning.

Flexibilitet

Flexibilitet skapas genom en maskinpark vars sammansättning är vald för mångsidighet, korta ställtider, hög produktion och stor noggrannhet. Med ett modernt material- och produktionsstyrningssystem samt ett automatiskt återrapporteringssystem kan kunden snabbt få besked var i tillverkningskedjan produkten befinner sig samt vad en förändring av ordern får för konsekvenser på leveranstiden.

Verktygs- och maskinservice

Egen konstruktion och tillverkning av verktyg samt egen kompetens att utföra service, även på de mer komplicerade maskinerna, skapar ett oberoende som avkortar tiden till produktionsstart samt minskar riskerna för driftstopp.

Kvalitetsstyrning

DEFAB har en utpräglad kvalitetsprofil som har sin grund i våra tidigare erfarenheter som legotillverkare åt bilindustrin och andra kunder med stora anspråk. En viktig faktor är DEFAB:s personal, som präglas av låg personalomsättning och en intressegemenskap kring kvalitetsfrågorna.